Masalah Sharing di Linux Ubuntu? Samba problem?

Masalah sharing di Linux Ubuntu? Samba problem?

coba ini

sudo apt-get install samba-common-bin” (jangan pakai tanda petik)

Mudah-mudahan mengatasi masalah.