Asrofi – Blogger Semarang

Blogger Kendal Blogger Semarang Jawa Tengah

Tepatilah Janjimu

……. dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
(Alkitab, Surat al-isra’/17 Ayat 34)

Leave a Reply